Το Corian Στους Χώρους Υγείας
Πρώτη προτεραιότητα του σχεδιασμού Υγείας είναι να αποφευχθεί η μόλυνση. Οι επιφάνειες διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη βοήθεια σας για τη δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης.
Οι μη πορώδες πιστοποιημένων ιδιοτήτων επιφανείες της DuPont ™ Corian ® μπορεί να βοηθήσει τους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές της υγειονομικής περίθαλψης να δημιουργούν χώρους Ασφαλείς για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους.
Το DuPont ™ Corian ® Ικανοποιεί και υπερβαίνει τα πρότυπα σχεδιασμού της υγειονομικής περίθαλψης.

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 3

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 4

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 5

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 6

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 7

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 8

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 9

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 10

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 11

CORIAN ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 12

CORIAN ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕ CORIAN DUPONT

CORIAN ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

CORIAN-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΙΑΤΡΕΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΕΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ.