Η ομογενής ακρυλικές επιφάνειες εισήχθησαν στην αγορά για πρώτη φορά από την DuPont το 1967 με το όνομα του Corian . Από τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας τους, και άλλοι κατασκευαστές άρχισαν να παράγουν ακρυλικές ομογενής επιφάνειες οπως η LG hi-macs, Samsung Staron, Durasein wave, Merino hanex, Aristech Avonite, Meganite, Swan Swanstone, Wilsonart Solid Surface, και άλλα.